Dragi prijatelji i kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na 1. Regionalni Kongres O ZDRAVLJU MLADIH, koji će se održati 7. i 8. aprila 2016. godine u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza.

Kongres posvećen zdravlju mladih sa učešćem kolega iz zemalja u okruženju pod nazivom: „Za zdravu mladost“ usmeren je ka pronalaženju najboljih rešenja i prikladnih programa vaspitanja za zdravlje mladih, sa posebnim akcentom na reproduktivno i seksualno zdravlje, mentalno zdravlje, fizičku aktivnost, ishranu, adikcije, respiratorne bolesti, kožne i druge bolesti, uz pronalaženje i pružanje što efikasnijih usluga u sistemu postojećih zdravstvenih ustanova za mlade.

Tokom dvodnevnog Kongresa biće realizovan veliki broj aktivnosti koje će doprineti sticanju znanja i razmeni iskustva sa kolegama iz zemalja iz regiona, iz oblasti vaspitanja za zdravlje mladih, najvažnijih zdravstvenih tema za ovaj uzrast, prepoznavanja dobrobiti od pristupa koji je topao i prijateljski prema mladom korisniku, moći će da se sagleda značaj holističkog pristupa ka mladom pacijentu, princip dostupnosti za sve usluge za mlade i značaj otvorenog razgovora bez predrasuda. Posebno će biti dragocene novine u dijagnostici i lečenju najčešćih oboljenja kod mladih, koje će doprineti mnogo boljoj i efikasnijoj zdravstvenoj nezi i lečenju mladih pacijenata.

Na Kongresu će se na više načina voditi intenzivna razmena iskustava kroz veliki broj aktivnosti: biće prikazani konkretni primeri dobre prakse, predstavljene korisne ideje, razmatraće se „studije slučajeva“, očekujemo konstruktivne kritike od participanata, otvorenost, bogatu diskusiju i inventivnost.

Ovaj Kongres treba da bude jedinstven forum za razmenu znanja, iskustava i pozitivne prakse i da okupi stručnjake direktno ili indirektno uključene u sistem usluga za mlade. Na Kongresu će osim lekara opšte medicine i kliničara, medicinskih sestara i tehničara, savetnika i drugih profesionalaca iz domena zdravstvenog sektora, biti prisutni i prosvetni radnici, predstavnici vladinih i nevladinih organizacija i institucija, kao i saradnici iz UN agencija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i iz drugih zemalja.

Unapred se radujemo Vašem učešću i mogućnosti da zajedno diskutujemo o novim aspektima zdravstvene zaštite mladih.

Prim. Dr sci med. Mila Paunić                                                                         Dr Marija Obradović

Predsednik Organizacionog odbora                                                                  Predsednik Kongresa

GENERALNI SPONZOR KONGRESA

GSK_L_3D_CMYK_MY

Želimo da pomognemo ljudima da rade više, osećaju se bolje i žive duže. Detaljnije…

SPONZORI KONGRESA

RG

RG AMICUS PRAVI

hemofarm-1